murray.no

Rauma kommune ved folketellingen i 1801 

  1801 census for the municipality of Rauma (by parish) :

Grytten prestegjeld

Veøy prestegjeld

Grytten

Kors

Hen

Eid

Voll

Rødven

Veøy

80%

94%

71%

92%

97%

89%

50%

Prosenttallene viser andel av befolkningen vi har funnet referanser til.

Går det an å finne referanser til menneskene i en 200 år gammel folketelling?

I vår versjon av folketellingen har vi prøvd å spore opp hvert eneste menneske i lokalhistorisk litteratur. Rauma kommune fantes naturligvis ikke i 1801, ingen andre kommuner heller for den saks skyld. Gårdene er plukket ut etter dagens kommunegrenser. Det vil si at de gårdene i Veøy hovedsogn som ble en del av Molde i 1964 er utelatt, mens Vågstranda og sørsiden av Langfjorden er med. Husk at gårdene Hagen, Monsås og Torvik hørte til Grytten sogn i 1801. Navnene i folketellingen er normalisert.

 

Kilder og format på referansene i folketellingen / Books and reference formats used in the census tables :

Title / tittel Author / forfatter Sample reference / eksempel på referanse
Raumadalsfolket Henrik O. Røvig RDF-084-4b (page 84, person 4b)
Bygdebok for Lesja I II III Arnfinn Kielland BBL1-211-3c (volume 1, page 211, person 3c)
Bygdebok for Eid Karl Myskja BBE-002-3 (page 2, person 3)
Bygdaboka for Voll II Olav Søvik BBVo-028-6d (page 28, person 6d)
Bygdebok for Holm I II Arnold Solemdal BBH2-025-b6 volume 2, page 25, person b6)

"E:" indicates the start of my own comments (please ignore), tekst etter "E:" er mine egne kommentarer.

 

 

Home

murray.no